duck
Ansøgning til naturstyrelsen for bilag 5 Ansøgning til naturstyrelsen for odder

Gode råd og vejledning fra konservatoren

Fredede dyr

Med fredede dyr menes der alle dyr der ikke har fastsat jagttid. Fredede dyr må gerne udstoppes, de skal bare være omkommet på lovlig vis, f.eks. selvdøde, rudedræbte eller trafikdræbte. Når dyret bliver indleveret hos konservatoren, skal der oplyses formodet dødsårsag, dato og sted for fundet for dette skal konservatoren protokollere.

Danekræ

Der er visse fugle og pattedyr som konservatoren ikke må udstoppe og det er følgende arter.

Kongeørn
Havørn
Fiskeørn
Rød glente
Blå Kærhøg
Hedehøg
Vandrefalk
Jagtfalk
Dværgfalk
Sort Stork
Hvid Stork
Rørdrum
Trane
Dansk Urfugl
Sandterne
Ellekrage
Biæder
Hærfugl

Desuden Odder og alle hvaler undtagen Marsvin. Disse dyr er meget sjældne og truede og bør sendes til; København zoologisk museum, Naturama i Svendborg eller Naturhistorisk museum i Århus. Der kan søges om dispensation til undervisningsbrug hvis det er aktuelt.

Jagttrofæer – Hovedmontering

Dette gælder alle arter du vil have hovedmonteret. Læg snittet bag forbenene og op bag skulderbladende, træk skindet op til hvor du gerne vil have kødet og skær halsen over her uden at beskadige skindet og snit aldrig skindet op foran på struben. Lad hovedet sidde i. Hvis du er i tvivl ring til konservatoren.

Gamle udstopninger

Har du en gammel udstopning der er medtaget, kan det lade sig gøre at få den restaureret eller frisket op, forudsat at den ikke er helt ødelagt, Ring og hør nærmere.

Opbevaring inden konservering

Hvis du ikke har mulighed for at aflevere det døde dyr til udstopning hos konservatoren med et samme, skal det nedfryses hurtigst muligt. Når det er varmt i vejret starter forrådnelsen efter ganske få timer. Læg dyret i en pose, er det en fugl, kom en lille tot vat i næbbet, det hindrer Evt. blod at løbe ud i fjerene, og læg hovedet ind under en vinge. Klem luften ud og luk posen forsvarligt. Pas på at der ikke kommer knæk på hale, fjer, ører m. m. pas på det frosne dyr ikke bliver klemt af andre frostvarer.

Læg en seddel med formodet dødsårsag, dato og sted ned i posen.

Forsendelse

Pak dyret direkte ind i absorberende materiale, f, eks køkkenrulle, toiletpapir, viskestykke aldrig aviser, da der er tryksværte på der kan farve dyret. Derved opsuges evt. blod og skidt der tøer op undervejs. Derefter kommes dyret i en tætsluttende plasticpose og i emballage der kan tåle en hårdhændet behandling. Evt. med et frostlegeme ved.

Send ALDRIG dyret uden forudgående aftale med konservatoren

Send ALTID dyret først på ugen, så det ikke strander et sted hvor det tør op

Et par få regler

Rør så lidt som muligt ved udstopningen – undgå fugt – undgå direkte sollys – undgå tobaksrøg – undgå strålevarme. Pattedyr afstøves med børste eller pustes forsigtig med luft. Fugle med en børste med lange bløde hår eller med en tot tør vat, tørres forsigtig med fjerenes stråler, aldrig imod fjerene.